Forum – Les attentes sociales dans une industrie 4.0 – De maatschappelijke verwachtingen in een 4.0 industrie

Chargement de la carte…

Timing
13/09/2018
18 h 00 min - 22 h 00 min

Place
Le « Bouche-à-Oreille »
Rue Félix Hap 11 - 1040 Bruxelles


5de National Forum van BCTE

13 september, om 18u00 tot 22u00

Deze Forum zal in de twee landstalen, Frans en Nederlands, gehouden worden.

« Maatschappelijke verwachtingen in een 4.0 industrie »

Key Note speaker : Jean Van Marcke, Ervaren ondernemer – “Business is oorlog – hoe win je jouw oorlog ?” en gaat in debat met een panel van 4 ervaren bestuurders met o.a.Tanguy Biart, Serge Stroinovsky, Patrick Somerhausen en Chantal De Vrieze (onder voorbehoud).

Jean Van Marcke (1937) is een internationaal gewaardeerd expert inzake strategie en leiderschap. Opvallend hierbij is dat hij militaire strategie toepast op de ondernemerswereld. Niet enkel theoretisch kan hij zijn expertise staven. Hij wist de industri‘le sanitaire groep Van Marcke – met het bekende zeepaardje als logo – op te werken tot Belgische marktleider.

Jean Van Marcke behoort tot de tweede generatie van een West-Vlaamse ondernemer dynastie. Zijn vader richtte in 1929 een groothandel in sanitair op. Na zijn studies handelswetenschappen komt Jean Van Marcke in begin jaren zestig in het familiebedrijf. In 1970 neemt hij de algemene leiding van het bedrijf op zich. Op zijn aansturen klimt de omzet van ongeveer 6 miljoen naar 425 miljoen euro.

Concept voor de discussie :

Wat suggereert dit voor uw strategie en hoe pak je de maatschappelijke verantwoordelijkheid aan ?

Discussie items :

• Zorg voor medewerkers
• Maatschappelijk betrokken ondernemen
• Toepassing van producten/concepten
• Eigen middelen
• Bewust omgaan met de projectomgeving
• Verantwoordelijk omgaan met partners

Prakstische informaties :

Programma :
18u00 – 18u25 Onthaal
18u25 – 18u30 Installatie aan tafel en Introductie door BCTE en.
18u30 – 18u50 Key Note door Jean Van Marcke
18u50 – 19u15 1 of 2 discussievragen worden per tafel door de deelnemers besproken
19u30 – 20u30 Panel presentaties en discussie
20h30 – 22H00 Netwerking

Prijs :
€ 75 excl. btw (€ 90,75 tva inclusief)
Te sorten op rekening IBAN : BE 90 7320 2555 79632 van BCTE vzw

Gratis voor de leden

50% korting voor WOB en BAN

LET OP : PLAATSEN ZIJN BEPERKT : « First come, First serve »

______________________________________________________________________________________________________________

5ème Forum National de BCTE

le 13 septembre de 18h00 à 22h00

Ce forum se tiendra dans les deux langues nationales, en français et en néerlandais.

« Les attentes sociétales dans une industrie 4.0 »

Key Note speaker : Jean Van Marcke, Entrepreneur aguerri qui ajoute à son expérience des connaissances académiques internationales, « Le business c’est la guerre – comment pouvez-vous gagner votre guerre ? » et débattra avec un panel de 5 administrateurs expérimentés dont Tanguy Biart, Serge Stroinosvky, Patrick Somerhausen et Chantal de Vrieze (sous réserve de modifications).

Jean Van Marcke (1937) est un expert en matière de stratégie et leadership apprécié au niveau international. Il se distingue en appliquant la stratégie militaire aux entreprises. Ainsi, il a fait du groupe industriel sanitaire Van Marcke – dont le célèbre logo représente un hippocampe – le leader du marché en Belgique.

Jean Van Marcke appartient à la deuxième génération de la dynastie d’entrepreneurs de Flandre occidentale. Son père crée un commerce de gros dans le domaine sanitaire en 1929. Après ses études en sciences commerciales, Jean Van Marcke entre dans l’entreprise familiale au début des années 60. En 1970, il en reprend la direction générale. Sous sa direction, le chiffre d’affaires passe de quelque 6 millions à 425 millions d’euros.

Concept de la discussion :

Qu’est-ce que cela suggère pour votre stratégie et comment abordez-vous la responsabilité sociétale ?

Points de discussion :

  • Soins aux employés
  • Responsabilité sociale des entreprises
  • Application de produits/concepts
  • Ressources propres
  • Traiter consciemment avec l’environnement du projet
  • Responsable des relations avec les partenaires

Informations pratiques :

Programme :
18h00 – 18H25  Accueil
18h25 – 18H30  A table et introduction par la Présidente de BCTE
18H30 – 18H50  Key Note par Jean Van Marcke
18H50 – 19H15  Une ou deux questions de débat au public pour discussion
19h30 – 20h30   Panel présentation et discussion
20h30 – 22H00  Networking

Prix :
€ 75 hors tva (€ 90,75 tva comprise)

A verser sur le compte IBAN : BE 90 7320 2555 79632 de BCTE

Gratuit pour les membres

50% de réduction pour les membres du WOB et BAN

ATTENTION : LES PLACES SONT LIMITEES, « Premier arrivé, premier servi »

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

*