Lid Worden

Uw voordelen als lid :

  • Deelname aan de Ronde Tafels en aan het jaarlijks forum door BCTE ingericht.
  • In het kader van de Ronde Tafels, op pragmatische manier de concrete bestuursproblematieken aankaarten.
  • Regelmatig met peers van gedachte wisselen omtrent bestuurskwesties in uw KMO.
  • U concreet helpen om het bestuur van uw KMO te verbeteren.
  • Deel uitmaken van een dynamisch netwerk van ondernemers en bestuurders van KMO’s.

Reeds lid ? Meldt u aan !

U bent nog geen lid en wenst zich in te schrijven ? Download het bijgevoegd document en verstuur het naar ons mailadres office@bcte.be.

Details en voorwaarden : BCTE Toetredingsformulier

 

Speciaal voor jonge(re) leiders of potentiële bestuurders (25 – 45 jaar) 
Wordt lid van BCTE Start

Met de BCTE Start community willen we met jonge(re) bestuurders (25 – 45 jaar) een netwerk maken waarin ze zich verder kunnen ontwikkelen om een rol van betekenis en waarde te hebben in de raden van bestuur waarin ze (willen) zetelen.

Op die manier wil BCTE de waarde van diversiteit in raden van bestuur kracht bijzetten en er in het bijzonder voor zorgen dat er meer aandacht wordt geschonken aan leeftijdsdiversiteit. We zijn er immers van overtuigd dat naast gender diversiteit, ook leeftijdsdiversiteit invloed heeft op het gedrag van de bestuurders en op de manier waarop de besluitvorming plaatsvindt binnen een raad van bestuur.

Details en voorwaarden : BCTE Toetredingsformulier BCTE Start