BCTE

Historiek

Eind vorige eeuw werd de zakenwereld geschokt door financiële schandalen die de zwakheid of de afwezigheid van beheersvormen aan het licht brachten: Enron, Parmalat, Lernout en Hauspie, Picanol …
Vanaf het begin van de jaren 2000 heeft België zich ontpopt als pionier door middelen te ontwikkelen voor het bevorderen van het goed beheer, zoals de codes Lippens en Buysse. Duidelijke voorschriften werden naar voor geschoven die ook voor private ondernemingen van toepassing zijn.

 • In 2006 is de vereniging Guberna met een vorming gestart om als deskundige bestuurder erkend te worden. Patrick van Houtryve, Baudouin Deschamps en Christian de Goussencourt, actieve bestuurders (zoals ook bvb. Baudouin Michiels en Pierre Klees) hebben het diploma behaald op deze eerste promotie !

Hoewel ze zelf bestuurders zijn van verscheidene KMO’s, toch hebben ze ervaren hoe moeilijk het is om deze aanbevelingen in de praktijk om te zetten in hun ondernemingen . Op initiatief van Patrick zijn deze drie zelfde personen samen met Reginald Vermeiren en Philippe Biart (vandaag overleden) veelvuldig samengekomen in 2009 en 2010 om na te denken over een aangepast programma voor de KMO-wereld. Kontakten met Mercuri Urval waren een meerwaarde bij het overleg.

 • In juni 2011 verschenen de statuten van de vzw BCTE – Board Coaching To Excellence – met als doel de verbetering van de werking van de raden van bestuur van KMO’s om te komen tot een vooruitgang en een grotere duurzaamheid van de onderneming . Dit gebeurt door:
  • Tussenkomsten en raadgevingen binnen de ondernemingen: beoordeling van de Raden van Bestuur en van zijn leden, aanbevelingen voor de organisatie van de RvB (samenstelling, werking, aard van de agenda, rol van de voorzitter …) advisory board, het zoeken naar externe beheerders, coaching van de RvB …
  • Het tot stand brengen van Ronde Tafels (ongeveer 8 per jaar, opeenvolgend in het Frans en in het Nederlands) , de uitwisselingsplaats bij uitstek , voor permanente en praktische vorming onder bestuurders, in een aangename en vertrouwelijke sfeer.
 • Octobre 2013 : start van de Nederlandstalige afdeling en het oprichting van een bureau met Damien Coppieters, Hans Buysse, Peter Schellinck en Patrick van Houtryve,  later vervoegd door Nadia Verwilghen
 • Vandaag is het Nederlandstalig bureau samengesteld uit Chantal Devriendt, Philippe Six, Peter Schellinck en Patrick van Houtryve
 • 2016 – vaststelling van de verwezenlijking van het eerste vijf jaren businessplan.
  • Een netwerk van 60 leden.
  • Verwezenlijking van een 10-tal opdrachten, van verschillende aard en omvang, uitgevoerd in kleine en grote ondernemingen.
  • Toenadering tot beroepstakken zoals de automobielsector en de experten boekhouders.
  • Organisatie van 30 Ronde Tafels (in beide landstalen) met gemiddeld 40 deelnemers.
  • Vertrouwen en steun voor BCTE activiteiten vanwege actieve partners met erkende deskundigheid: KPMG, eerst Cairn Legal en daarna Verwal, de Bank Nagelmackers.
  • Partnership met Mercuri Urval, Women on Board, en APIA
  • Verruiming van de RvB van BCTE met de komst van Peter Schellinck, Chantal Devriendt et Yves Dinsart.
 • Doelstellingen op 3 jaar: 2017 – 2019.
  • De rechtstreekse betrokkenheid van de leden versterken.
  • Het aantal van 120 leden bereiken.
  • Het verhogen van de bekendheid ( of zichtbaarheid) en impact in de sector: regelmatige redactie van artikels in de pers, verspreiden van praktijkgerichte verslagen, internet site, inrichten van sector gebonden seminaries…
  • Herwaardering van het net door activiteiten die voorbehouden zijn aan leden – open lunch